Mida vähem sa tead, seda rohkem usud ja loodad – Lootus on lollide lohutus.

Minu põhimõtted

Võtan endale vaba inimesena vastutuse käituda õiglase kohtlemise põhimõttel:

 • Ma olen vaba kodanik, ühisvara kaasomanik ja arvestan teistega.
  • Omanikuna suhtun ühisvarasse heaperemehelikult ja nõuan seda ka teistelt.
  • Omanikuna ei reosta elu- ega looduskeskkonda.
  • Omanikuna ei ela ma teiste kulul.
 • Ma olen aus ja aval, aga mitte lihtsameelne – kõike ei ütle avalikkusele välja.
 • Ma olen avatud. Mida avatum olen, seda suurem on usaldus.
 • Ma arutlen argumenteeritult – arutleda saab ainult püstitatud eesmärgi olemasolu korral.
 • Ma ei vaidle – vaidlus on mõttetu ja viib halva tulemuseni, kuna puudub ühine eesmärk.
 • Ma olen objektiivne. Mida subjektiivsem olen, seda haavatavam.
 • Ma ei demagoogitse – demagoogia on tõe väänamine.
 • Teen selget vahet, kas väide on fakt, arvamus või usk.
 • Mida vähem ma tean, seda rohkem usun ja loodan – lootus on lollide lohutus.
 • Tunded ei tohi ületada mõistust.
  • Ma olen mõistlik ja püüan kontrollida oma emotsioone.
 • Ma austan ennast, teisi ja teiste tegemisi.
 • Ma olen täpne ja ei hiline. Kui hilinen, siis teatan.
 • Ma kritiseerin konstruktiivselt.
  • Kriitika peab olema põhjendav, parendav, õiglane ja faktipõhine, mitte eeldav või oletav.
 • Ma ei õigusta. Õigustada saab ainult halba või valesti tehtut, et seda ikka ja jälle korrata.
  • Kui teen vea, siis tahan sellest aru saada ja seda tunnistada, sest tahan pareneda.
 • Ma käitun avalikus ruumis hea tava kohaselt.

Teadvustan, et ülaltoodud põhimõtete vastu eksides olen manipuleeritav ja ärakasutatav ehk ORI, sest orjal ei ole lubatud ise:

 • mõelda, sest tema eest mõeldakse – tulemuseks on mõtlemisvõimetus;
 • otsustada, sest tema eest otsustatakse – tulemuseks on otsustusvõimetus;
  • mõtlemisvõimetuse ja otsustusvõimetuse puudumise tulemuseks on vastutusvõimetus!

Me oleme inimesed ja inimestena on meil nõrkused, nõrkused mõjutavad aga meie põhimõtteid ja tulemusena on, et meis kõigis on seda orjalikkust – vähemal või rohkemal määral!